ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV สร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้เป็นแรงดันลบ (Negative pressure) จำนวน 3 ชุด : 2019-02-15

จัดซื้อAdult/Child Radiolucent Pad จำนวน 800 ชิ้น : 2019-02-14

ยา Ipratropium bromide 21 ug/puffและFenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler Inhaler 200 puffs : 2019-02-12

ต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ปี ๒๐๑๙ จำนวน ๑๓ รายการ : 2019-02-12

โลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิตพร้อมตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ระยะเวลา ๖ เดือน : 2019-02-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-04

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อยา Ipratropium bromide 21 ug/puffและFenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler Inhaler 200 puffs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-12

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-12

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-08

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-21

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-01-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-04

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-15

ซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ (BACTEC PLASTIC PLUS AEROBIC/F 50/BOX) จำนวน 180 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-14

จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บจ ๖๕๗๑ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-12

ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์การตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (VES-TEC CUVETTE) จำนวน ๑๕ PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-12

จ้างปรับปรุงระบบ Control ควบคุม Motor Pump ระบบปรับอากาศ Chiller ชั้น B อาคาร ๗ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-01

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-26

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 11,100 tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการสัญจร เขต 1,2,3 จำนวน 6,300 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-15

จ้างทำผ้าสำหรับจัด set ทำหัตถการสวนหัวใจ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-12

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-28

จ้างซ่อม Adapter Notebook หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗๕/๘๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-25

จ้างซ่อมแซมโซฟา จำนวน 11 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-22

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>