ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน : 2019-06-18

สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น : 2019-06-12

ชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotablator Advancer) จำนวน 200 ชิ้น : 2019-06-12

ชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแฝง (IGRA reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง : 2019-06-10

โปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 ระบบ : 2019-06-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 12.5 mgh. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปั่นล้างและแยกส่วนประกอบของเลือด (Bowl set 175 CC.) จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-06

ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-18

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-05

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก RCU (Bedside monitor) จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-04

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. : 2019-04-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Procaterol HCL 25 microgram tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 12.5 mgh. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-07

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปั่นล้างและแยกส่วนประกอบของเลือด (Bowl set 175 CC.) จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-06

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion Pump) จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-06-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-07

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (Superplast Vascular Probestraight , ๑.๕ x ๑๔๐ mm) จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-07

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-07

ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-06

ซื้อพลาสติกใช้สำหรับคลุมฉากและหลอด X-Ray จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV สร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้เป็นแรงดันลบ (Negative pressure) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-28

ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายลิ้นหัวใจตีบ (Z-MED II Balloon ทุก Size) จำนวน ๓๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-06-12

วัสดุสำหรับใช้ประดับอาคารสถานที่ในพระราชพิธีราชาภิเษกตามพระราชประเพณี จำนวน 2 รายการ : 2019-05-30

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร7 อาคาร9 และอาคารลานจอดรถ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ซื้อหมึกพิมพ์สีและที่เก็บผงหมึก (Drum) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-02

จ้างซ่อม Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗๕/๗๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>