ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ยา องค์การเภสัชกรรม Losartan Potassium tab 50 mg tab : 2019-04-17

ซื้อยา Carvedilol 12.5 mgh. tablet : 2019-04-11

ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg. Tablet : 2019-04-11

สารละลาย Custodiol HTK 1,000 ซีซี จำนวน 200 ถุง : 2019-04-11

เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง : 2019-04-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่ขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 120 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ข้อต่อสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ ชนิด 2 ทาง จำนวน 1,000 อัน และชนิด 3 ทาง จำนวน 5,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA filter พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-18

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-11

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-11

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-11

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 12.5 mgh. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่ขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 120 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ข้อต่อสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ ชนิด 2 ทาง จำนวน 1,000 อัน และชนิด 3 ทาง จำนวน 5,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA filter พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อกระดาษ THERMAL PAPER ๕๗ mm. x ๒๕ m. จำนวน ๓๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-18

ซื้อโปรแกรมควบคุมเดสก์ท็อประยะไกล TeamViewer Premium License จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-18

ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (NSE Alpha Balloon) จำนวน ๑๕๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-17

ซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Opticross Catheter) จำนวน ๓๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-17

ซื้อยา องค์การเภสัชกรรม Losartan Potassium tab 50 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV สร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้เป็นแรงดันลบ (Negative pressure) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-03-28

ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด MEMBRANE แบบมีคุณสมบัติกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-25

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-02-01

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อรถเข็นของเอนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 14 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-09

จ้างตัดเชื่อมต่อท่อน้ำส่งน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-05

ซื้อแผ่นดักฝุ่น หน้าอาคารกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-01

จ้างปรับปรุงพื้นระเบียงด้านหลังอาคาร 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-18

ซื้อกระดาษสี จำนวน ๒ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-13

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>