ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลชีพโดยเทคนิค แมสสเปคโตรมิเตอร์ (MALDI Biotyper Microflex LT) ยี่ห้อ BRUKER เลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001-20 จำนวน 1 งาน : 2018-10-18

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) จำนวน 23 รายการ : 2018-10-17

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ ชนิดสองระนาบ (Artist Zee biplane) จำนวน ๑ เครื่อง : 2018-10-17

น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน : 2018-10-16

งานบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 : 2018-10-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-28

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-28

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และแรงดัน (Pressure Controlled Ventitation) จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-28

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างส่งแลปตรวจวิเคราะห์ภายนอกสถาบันฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างจัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN) หน่วยงานจัดเก็บรายได้ อาคาร ๘ ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบรายงานตามตัวชี้วัด (Thai ACS registry - Service plan portal) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 11,100 tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-03

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-07

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 23 รายการ (42.15.21.04 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน ๑ งาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-01

ซื้อริบบอนสีดำ จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

จ้างพิมพ์ฟอร์มบัตรประจำตัวผู้ป่วย จำนวน ๔๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>