ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วัสดุงานบ้าน จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 : 2019-10-15

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการตรวจหัวใจ (FRU, SENSE CAC, 3.0T ANTERIOR) จำนวน 1 ชิ้น : 2019-10-04

น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 22 รายการ : 2019-09-25

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-12

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงรุ่น Somatom Definition Flash S/N ๗๓๘๓๕ และ Syngo Via S/N ๑๐๒๓๒๔ ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๗ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง : 2019-09-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-30

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-23

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-30

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-29

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-15

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 ลิ้น : 2019-08-14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-30

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-23

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ Carestream แบบรวมอะไหล่ และประกันการตกหล่น App Plan และบริการบำรุงรักษาเครื่องพร้อมตรวจซ่อมแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ : 2019-10-17

ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-11

จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ PHILIPS medical systems รุ่น V๖๐ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑๗ เครื่องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-11

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-11

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ SIEMENS (ห้องผ่าตัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-24

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-23

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์จำแนกเชื้อ Mycobaterium spp MolecuTech REBA Myco-ID และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค MolecuTech REBA MTB-MDR โดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ HybRead 480 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-03

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารผู้ป่วย 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-30

จ้างเหมาในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ประโยชน์ของการใช้ Quantiferon-TB Gold Plus หรือ RNA gene expression ในการหาอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคในบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแฝง (IGRA reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>