ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB/RIF ultra) จำนวน 15 กล่อง : 2018-12-13

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ : 2018-12-12

สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดธรรมดา (Deflectable ablation catheter) จำนวน ๗๐ เส้น : 2018-12-12

แผ่นปิดหน้าอกเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพ ๓ มิติ (NavX Patch) จำนวน ๑๐๐ ชุด : 2018-12-12

เวชภัณฑ์ยา Sitagliptin ๑๐๐ mg จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง (1 กล่องมี ๒๘ เม็ด) สำหรับผู้ป่วย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : 2018-12-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-11

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-04

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2018-11-26

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-21

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cefoperazone 1 g. and Sulbactam 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-07

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-21

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-01

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-09-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-11

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-04

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2018-11-26

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-21

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (NYCOCARD D-DIMER ๒๔TEST) จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-12

ซื้อBlood Line NS-๒๐๖๐-๑๕ จำนวน ๙๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-11

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก (ThermoCool SmartTouch Catheters) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-11

ซื้อDialyzer Mid Flux Surface Area ๑.๖ จำนวน ๙๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-11

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-12-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-11-09

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ๔ มิติ (Echocardiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-10-26

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T High sensitive (TnT-hs) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 11,100 tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-08-03

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่ายทอดภาพ Mediastinoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-07-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab, Dapagliflozin 10 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-06

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผ่นประกาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-04

จ้างตัดเสื้อกิโมโน X - Ray ตัวสั้น - ยาว แขนสั้น พร้อมสกรีนลาย CCIT จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-22

ซื้อซื้อยา Empagliflozin tab 10 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-22

ซื้อล้อยางลม สำหรับรถไฟฟ้านั่งขับ จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>