แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ยา Montelukst Sodium tablets 10 mg : 2024-07-03

ยา Metformin Hydrochloride 500 mg tablet : 2024-07-03

บริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) : 2024-07-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน : 2024-06-27

จ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) : 2024-06-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก : 2024-07-25

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-25

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide MR 60 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-25

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2568 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-25

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและอุปกรณ์ภายในสถาบันโรคทรวงอกแบบไม่รวมอะไหล่ (24 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-19

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-17

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาEmpagliflozin 10 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-25

ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชนิดบรรจุแบบแห้ง (INSPIRIS RESILIA Aortic valve ) จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-19

ประกวดราคาซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก : 2024-07-25

ประกวดราคาซื้อระบบภาพพร้อมเสียง และระบบไฟหน้าเวทีห้องประชุม อาคาร 8 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-24

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide MR 60 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน Hemostasis Valve Y-Connector แบบ push Click จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดขยายด้วยตัวเอง จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-07-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน Hemostasis Valve Y-Connector แบบ push Click จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-18

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือดบนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน 23 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-04

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-07-12

ซื้อน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมสูตรน้ำ เบเยอร์ A-200 จำนวน 6 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-06-24

จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย (COPD Clinic Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-06-11

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-05-30

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ชนิด Computer PC ยี่ห้อ HP ProDesk600 Desktop Mini Pc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-05-20

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415