ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


294 รายการ

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-08

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Apixaban 2.5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clofazimine 50 mg. Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bedaquiline 100 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือดบนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-17

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-17

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพสามมิติด้วยระบบสนามแม่เหล็กและสร้างแผนที่การนำไฟฟ้าหัวใจด้วยการสร้างภาพแบบสัมผัส สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-25

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amplicillin Sodium+Sulbactam Sodium 3 g Powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-22

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Macitentan 10 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-21

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-15

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-13

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาAtorvastatin 40 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-06

ประกวดราคาซื้อชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามต้านทาน จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-03-06

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Valsartan 160 mg/Amlodipine 5 mg Film-coated Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Diltiazem 100 mg.Sustained Release Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กชนิดการแสดงผลแรงกดที่ปลายสายสวนพร้อมชุดแผ่นปิดหน้าอก จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Telmisartan 40 mg/Amlodipine 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Warfarin Sodium 3 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Telmisartan 40 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16


294 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415