ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


223 รายการ

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-11

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-18

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-27

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-26

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครืองตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-03

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin 4 g and Tazobactan sodium 500 mg.Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-19

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Apixaban 5 mg. Tabet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-04-24

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนกันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-04-11

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Gliclazide Mr 60 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-03-14

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Clopidogrel Bisulfate 75 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-03-14

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Fenofibrate acid 135 mg Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-03-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Everolimus โพลีเมอร์ชนิดสลายได้ จำนวน 250 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-03-08

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent Tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-02-27

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-02-21

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-02-09

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-31


223 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415