ยกเลิกประกาศเชิญชวน


93 รายการ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-22

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-15

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-13

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin 4 g and Tazobactan sodium 500 mg.Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-25

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ที่เคลือบด้วยสารคาร์บอนบริสุทธิ์ จำนวน 30 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-15

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชิ้นเดียว ชนิดโครงไม่ได้ทำจากโลหะ จำนวน 15 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-15

ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตต่อเนื่องในภาวะวิกฤตและติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-11

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม (Membrane oxygenator) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-10

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-10

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-07-03

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อการพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-20

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางนำเลือดและสารละลายเพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-15

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า บริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Relay Thoracic Stent Graft System) จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-13

ประกวดราคาซื้อสายมินิโพรบสแกน 360 องศา จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-13

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ สร้างภาพ 3 มิติโดยใช้สนามแม่เหล็กแบบทิศทางเดียว จำนวน 10 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-13

ประกวดราคาซื้อชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ และสายรัดห้ามเลือดแดงที่มือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-13


93 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415