แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


1109 รายการ

จ้างตรวจคัดกรองโลหิตและเบิกส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-09-01

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-31

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบรวมอะไหล่ (TOP) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Somatom Definition Flash S/N 73835 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-29

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CARESTREAM 2 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CARESTREAM 1 เครื่อง เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอลยี่ห้อ CARESTREAM 1 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ และประกันการตกหล่น App Plan ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-29

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Upgrade Cardiology Information System) จำนวน 1 ชุด : 2023-08-22

แผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-22

ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-22

ถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง แบบ Top and Bottom System จำนวน 5,000 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-08-22

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center อาคาร 7 ชั้นลอย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : 2023-08-16

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคิวอุปกรณ์และ Application จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : 2023-08-16

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : 2023-08-16

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ Software PACS Cardiology จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : 2023-08-16

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ Hardware PACS Cardiology และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) : 2023-08-16

โครงการพัฒนาต่อยอดระบบ HIS สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 4 ระบบ : 2023-08-09

แอพพลิเคชั่นโครงการระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele Consult) จำนวน ๑ ระบบ : 2023-08-08

อุปกรณ์ Hard disk ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI จำนวน 1 ระบบ : 2023-08-07

สายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 100 ชิ้น : 2023-08-04

ชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 74 ชิ้น : 2023-08-04

จ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-07-26

จ้างทำฟันปลอมผู้ป่วย จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 : 2023-07-24


1109 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415