ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


4423 รายการ

ซื้อเครื่องมือพิเศษในการผูกไหมเย็บแผลลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-22

ซื้อโครงการพัฒนาต่อยอดระบบ HIS สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-22

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ TUTTNAUER รุ่น T-MAX8-2VEP แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-21

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอ่านผลตรวจความผิดปกติการนอนหลับและเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับความละเอียดสูง จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-21

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-21

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ DRAEGER แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-19

ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-19

ซื้อวัสดุสำหรับถ่างแผลผ่าตัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-19

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ที่เคลือบด้วยสารคาร์บอนบริสุทธิ์ จำนวน 30 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-19

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-19

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-18

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-18

ซื้อTransfer pipette 1 ml. จำนวน 100 PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-15

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Upgrade Cardiology Information System) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-15

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-15

จ้างทำฟันปลอมผู้ป่วย จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-15

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-14

จ้างตัดเสื้อผู้ป่วยหญิงเพื่อเปลี่ยนก่อนทำการเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-14

ซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอกชนิดใช้ได้หลายวัน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-14

ซื้อเส้นเลือดเทียมชนิดเคลือบเจลาตินแบบเส้นตรง จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-14


4423 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415