ข่าวสารสุขภาพ

ความดันโลหิตสูงกับวิธีป้องกัน:

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดโดยที่มีแรงดันสูงกว่าปกติ มักพบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุแม้ในช่วงวัยกลางคนจะมีค่าความดันโลหิตปกติก็ตาม เกิดจากพฤติกรรมที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก เช่น การติดอาหารรสชาติเค็ม ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ มีความเครียด การยกของหนักมากเกินไปซึ่งส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นฉับพลันได้ รวมถึงเมื่อมีอายุมากขึ้นหลังจาก 40 ปีขึ้นไป หลอดเลือดจะยิ่งแข็งขึ้น มีความยืดหยุ่นน้อยลง ทำให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นตาม

มนุษย์เรามีหลอดเลือดอยู่ทั่วร่างกาย หากรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง หวาน มัน เค็มจัด อาหารเหล่านี้จะทำให้เลือดมีความหนาแน่นและมีความดันสูงขึ้น จะซึมผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปเคลือบในหลอดเลือด ทำให้รูหลอดเลือดแคบลง และต้องใช้แรงดันเลือดที่มากขึ้นเพื่อไหลเวียนเลือดในร่างกาย การป้องกันและควบคุมความดันโลหิต ควรเริ่มที่การลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวข้างต้น ทั้งการลดการบริโภคอาหารเค็ม หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 18/06/2020 04:48:38

ที่มา : งานสุขศึกษา สถาบันโรคทรวงอกติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822