"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปี 2560

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) ประจำปี 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415