ร่างประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) : พัสดุ (24/06/2022 10:29:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus โพลีเมอร์ชนิดสลายได้ จำนวน 300 เส้น : พัสดุ (20/06/2022 09:34:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 300 ชิ้น : พัสดุ (20/06/2022 09:34:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 25 ชุด : พัสดุ (09/06/2022 05:53:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (23/05/2022 05:32:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่าง TORยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/01/2021 07:46:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 : พัสดุ (17/02/2022 05:09:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (04/02/2022 05:06:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาอุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (03/02/2022 03:54:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (27/01/2022 02:54:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (30/12/2021 08:38:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางยา องค์การเภสัชกรรม Omeprazole capsules 20 mg : เภสัชกรรม (16/06/2022 10:05:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fluticasone furoate 27.5 mcg./120 Dose : เภสัชกรรม (08/06/2022 06:24:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Cilostazol SR 100mg Capsule : เภสัชกรรม (08/06/2022 04:27:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Lansoprazole 30 mg.tablet : เภสัชกรรม (27/05/2022 04:53:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา empagliflozin 10 mg.tablet : เภสัชกรรม (26/05/2022 05:20:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคสร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้แรงดันอากาศลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (20/06/2022 11:00:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลีเมอร์ จำนวน 100 เส้น : พัสดุ (20/06/2022 05:09:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 25 ชุด : พัสดุ (20/06/2022 04:12:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Losartan Potassium 50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (13/06/2022 10:55:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบห้องแรงดดันลบและระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (08/06/2022 12:23:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


สรุปผลการจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg Tablet : เภสัชกรรม (17/06/2022 06:40:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Gliclazide MR mg.Tablet : เภสัชกรรม (08/06/2022 10:36:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg.Tablet : เภสัชกรรม (08/06/2022 06:42:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. : เภสัชกรรม (08/06/2022 06:38:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (01/06/2022 04:24:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018 19:08:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018 19:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018 19:03:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 19:01:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 18:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 : พัสดุ (01/06/2022 04:19:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน เมษายน 2565 : พัสดุ (05/05/2022 03:55:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มีนาคม 2565 : พัสดุ (07/04/2022 04:18:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบแิเล็กทรินิกส์เวชภัณฑ์ยา Nebivolol hydrochloride 5 mg Tablet : เภสัชกรรม (29/03/2022 10:15:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : พัสดุ (02/03/2022 03:12:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก : พัสดุ (25/04/2022 09:20:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (08/04/2022 09:13:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (23/03/2022 09:00:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ทรงจั่ว : พัสดุ (19/10/2021 14:21:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ : พัสดุ (24/06/2021 11:27:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018 21:55:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:51:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 : พัสดุ (01/06/2022 11:03:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (01/06/2022 11:04:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Salmeterol 50 mcg and Fluticasone Propioinate250 mcg./Dose inhalation Powder : เภสัชกรรม (31/05/2022 06:34:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Nintedanib 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (31/05/2022 06:30:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (12/05/2022 09:17:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018 18:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018 18:33:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018 18:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018 18:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018 18:30:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018 18:51:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018 18:45:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (11/05/2018 15:02:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด : พัสดุ (07/06/2019 11:41:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ : พัสดุ (07/06/2019 10:29:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การลงทะเบียนผู้ค้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (07/06/2019 10:20:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ : พัสดุ (07/06/2019 09:35:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ : พัสดุ (10/06/2019 10:21:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:07:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:05:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (07/06/2019 09:55:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:57:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:59:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822