ปิด
Previous Next

แอพพลิเคชั่น

กิจกรรมภายใน

หมวดข่าวสารลิงค์อื่นๆ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 02-547-0999

แฟกซ์ 02-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา / อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415