คู่มือ & เอกสารแผ่นผับ


คู่มือ

การดูแลหัวใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

10 หัวข้อน่ารู้กับโรคหลอดเลือดหัวใจ

คู่มือการให้ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

เอกสารแผ่นผับ

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง

ความดันโลหิตสูง&โรคหัวใจ

คอเลสเตอรอล&โรคหัวใจ

ตรวจนอนหลับ

ถามตอบสุขภาพช่องปาก

ท่าออกกำลังกาย

โรคนอนกรน

โรคเบาหวาน การควบคุม

โรคหลอดเลือดหัวใจ

ลดมันลดเสี่ยงเลี่ยงโรคหัวใจ

อ้วนภัยคุกคาม

ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกาย ชุดกาวน์

ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย ชุดกาวน์

ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกาย ชุดหมี

ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย ชุดหมี

Say No ปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว

ทำอย่างไรไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยา

ยาวอร์ฟาริน

ตู้ส่องสะอาด

แนะนำสถาบันโรคทรวงอก

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415