ติดต่อเรา


 

ที่อยู่

  74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000  
 

เบอร์โทรศัพท์

  02-547-0999
 

เบอร์โทรสาร

  02-547-0935
 

สายด่วนโรคหัวใจ

  1668
 

Facebook

  facebook.com/CentralChestInstituteOfThailand
 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และจริยธรรมของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก

  แผนที่


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415