ข่าวสารสุขภาพ


95 รายการ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! การเปิดไฟนอนส่งผลเสียต่อร่างกาย

ป้องกันตนให้ปลอดภัย หากต้องเผชิญกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

ข่าวปลอม อย่าแชร์! หายใจเข้าออกลึก ๆ เป็นวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดด้วยตนเองได้

ข่าวปลอม อย่าแชร์! การไอเป็นปฏิกิริยาระบายพิษออกจากปอด เนื่องจากปอดเกิดภาวะคั่งพิษ

สถาบันโรคทรวงอกให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์รับแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! หน้ามืดหลังตื่นนอนบ่อย สัญญาณหัวใจอ่อนแอ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เส้นเลือดขอดเป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบตัน

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ทานวิตามินบี เป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ

Healthy Meeting ของเบรคเพื่อสุขภาพ สไตล์ชาว สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น Pfizer แบบ walk-inติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415