คลินิกศัลยกรรม

รายละเอียดการตรวจ

1. ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอดและหัวใจ
2. หัตถการการผ่าตัด
- Valvular Heart Replacement / Repair
- Coronary Bypass Graft
- Aneurysmectomy
- Mace Operation
- VATS (Vedio Assist Thoracic surgery)
- EVH (Endovascular Vein Harvesting)
- Endovascular Thoracic for Aortic Disease

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415