ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ

1. ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอดและหัวใจ
2. หัตถการการผ่าตัด
- Valvular Heart Replacement / Repair
- Coronary Bypass Graft
- Aneurysmectomy
- Mace Operation
- VATS (Vedio Assist Thoracic surgery)
- EVH (Endovascular Vein Harvesting)
- Endovascular Thoracic for Aortic Disease

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.