รับสมัครแพทย์


"เปิดรับสมัครแพทย์ทั่วไป 5 อัตรา"

ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน/ตึกผู้ป่วย
อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 500 บาท
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 7 ชั่วโมง
มีล่วงเวลาปฏิบัติงาน วันละ 2 ชั่วโมง
ค่าตอบแทนต่อเดือนมากกว่า 80,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนกว่าจะครบตำแหน่ง

ใบสมัครงาน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

รายละเอียด


ติดต่อ : สำนักงานองค์กรแพทย์ อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30870
Email [email protected]


"เปิดรับสมัครแพทย์ทั่วไป จำนวนหลายอัตรา"

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ทำงานผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน/ตึกผู้ป่วย
อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 500 บาท
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 18.00น. - 06.00 น.
ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00น. และเวลา 18.00น. - 06.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนกว่าจะครบตำแหน่ง

ใบสมัครงาน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

รายละเอียด


ติดต่อ : สำนักงานองค์กรแพทย์ อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30870
Email [email protected]


"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด"


ใบสมัคร Fellow Cardio

เอกสารแนบสมัคร Fellow Cardio


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอายุรศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-547-0920 โทรศัพท์มือถือ 064-550-9036 ในวันและเวลาราชการ
ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 74 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือ Email [email protected]


"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ปอด

"หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (มคว.2)


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก (PDF)

ใบสมัคร fellow SLEEP MED (PDF)

หลักสูตรอนุสาขาความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ สมาคมอุรเวชช์ 1 ปี (PDF)

ใบสมัครเรียน fellow sleep chest สมาคมอุรเวชช์ หลักสูตร 1 ปี (PDF)


"เปิดรับฝึกอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทรวงอก"


รายละเอียด
ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415