รับสมัครแพทย์

"เปิดรับสมัครแพทย์ทั่วไป 10 อัตรา"


ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสำนักงานองค์กรแพทย์ อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30870 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email ccit.2563@gmail.com
รายละเอียด

"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร 2 ปี จำนวน 1 ท่าน"


สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30240

- หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด
- ใบสมัคร

"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร 1 ปี จำนวน 1 ท่าน"


โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Chest Med) ปีที่ 2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรืออายุรศาสตร์ปอด โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30240

"เปิดรับฝึกอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทรวงอก"


รายละเอียด

"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ"


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอายุรศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-547-0920 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email cardiocc02@gmail.comติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822