รับสมัครแพทย์


"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด"

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (มคว.2)


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด (มคว. 2)

ใบสมัคร Fellow Cardio

เอกสารแนบสมัคร Fellow Cardio


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอายุรศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-547-0920 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email [email protected]


"เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ปอด

"หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (มคว.2)


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก (PDF)

ใบสมัคร fellow SLEEP MED (PDF)

หลักสูตรอนุสาขาความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ สมาคมอุรเวชช์ 1 ปี (PDF)

ใบสมัครเรียน fellow sleep chest สมาคมอุรเวชช์ หลักสูตร 1 ปี (PDF)


"เปิดรับสมัครแพทย์ทั่วไป 1 อัตรา"


ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถติดต่อสำนักงานองค์กรแพทย์ อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30870 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email [email protected]
ปฏิบัติงานที่ผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน / ตึกผู้ป่วย

รายละเอียด


"เปิดรับฝึกอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทรวงอก"


รายละเอียด
ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415