โครงการอบรมประจำปี


ปี 2567

Infection Prevention & Control

ใบสมัครโครงการอบรม
ประกาศรายชื่อ 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดโครงการอบรม
Poster สมัครเข้าอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร รุ่น1-2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร รุ่น3-4 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครหลักสูตร (ปิดรับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับพยาบาล (X-Ray)

รายละเอียดหลักสูตร (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรปี 2566

โครงการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป”

ใบสมัครโครงการอบรม

โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและทรวงอก

โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก เวลา 08.00 - 16.30 น. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ID : 996 9278 3076 Passcode : 61463727
เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30164
ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
หนังสือรับรอง

ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เรื่อง "Who's Infection Prevention & Control"

รายละเอียดโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับพยาบาล (X-Ray)

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครโครงการอบรม

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (ACLS Provider Course หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ขอแจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ การช่วยชีวิตขั้นสูง วันที่ 24-25 ม.ค.66

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร ต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Renewal สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (หลักสูตร 1 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครหลักสูตร
หนังสือรับรองปี 2565

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (ACLS Provider Course หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร ต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Renewal สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (หลักสูตร 1 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ขอแจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ต่ออายุใบประกาศ ACLS วันที่ 2 ส.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

ใบสมัครโครงการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับพยาบาล (X-Ray)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครหลักสูตร
ขอแจ้งเลื่อนฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด" รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 19ปี 2564

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล (X-Ray)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

ใบสมัครโครงการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415