โครงการอบรมประจำปี


ปี 2565

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับพยาบาล (X-Ray)

โครงการอบรม X-RAY ปี 2565

ประกาศรายชื่อ X-ray ปี 2565

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

โครงการอบรม EKG ปี 2565
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร EKG ปี 2565  

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

รายละเอียดหลักสูตร CVN ปี 2565
ใบสมัครหลักสูตร CVN ปี 2565
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร CVN ปี 2565  ปี 2564

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล (X-Ray)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

ใบสมัครโครงการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822