โครงการอบรมประจำปี


ปี 2565

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (ACLS Provider Course หลักสูตร 2 วัน)  

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ 

เปิดรับสมัครแพทย์และพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร ต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Renewal สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” (หลักสูตร 1 วัน)  

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครโครงการอบรม
ขอแจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ต่ออายุใบประกาศ ACLS วันที่ 2 ส.ค.65 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

ใบสมัครโครงการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับพยาบาล (X-Ray)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครหลักสูตร
ขอแจ้งเลื่อนฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด" รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 19ปี 2564

หลักสูตรการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล (EKG)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล (X-Ray)

ใบสมัครโครงการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVN)

ใบสมัครโครงการอบรม
เลื่อนการการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (ARN)

ใบสมัครโครงการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technician)

ใบสมัครโครงการอบรม

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415