ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด และผู้ป่วยศัลยกรรม
2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยพิเศษทางหัวใจและปอด รักษาด้วยการทำหัตถการและผ่าตัด

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30น.
ผู้ป่วยเก่า เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. (ระบบตู้คิวอัตโนมัติ)
ผู้ป่วยใหม่ เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00น.
ผู้ป่วยเก่า เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. (ระบบตู้คิวอัตโนมัติ)
ผู้ป่วยใหม่ เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 7.00-11.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ โทร. 02-5470859
คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด โทร. 02-5470860
คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร. 02-5470883

ผู้ป่วยที่มีนัดแล้ว โปรดมาก่อนนัดหมายอย่างน้อย 30 นาที