แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบภาพพร้อมเสียง และระบบไฟหน้าเวที ห้องประชุมอาคาร ๘ จำนวน ๑ ระบบ : 2023-06-09

ซื้อยา Piperacillin 4 g and Tazobactan sodium 500 mg.Inj. : 2023-06-09

ชุดปอดเทียม (Membrane oxygenator) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100 ชิ้น : 2023-06-07

สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 70 ชิ้น : 2023-05-29

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น : 2023-05-26

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-31

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-30

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-29

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อการพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า บริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Relay Thoracic Stent Graft System) จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Apixaban 5 mg. Tabet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-04-24

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนกันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-04-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-31

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-30

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อการพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า บริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Relay Thoracic Stent Graft System) จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-25

ประกวดราคาซื้อสายมินิโพรบสแกน 360 องศา จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-08

ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-07

จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ BENNETT หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๖-๐๐๐๑-๖/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-06

จ้างซ่อมเครื่อง EO STERILIZER ยี่ห้อ NAMWIWAT หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-003-0001-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-06

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่งานโยธาและงานซ่อมบำรุง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน 30 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-06

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดคดโค้ง จำนวน 250 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-06-01

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดชนิดขยายด้วยตัวเอง จำนวน 20 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-26

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 125 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดมีไนล่อนบนบอลลูน จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-05-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-09

จ้างเหมารื้อถอนเสาธงพร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-08

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งงานหอผู้ป่วยอาคาร 6 ชั้น 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-01

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-04-03

จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกายสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-03-08

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415