แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 2 รายการ : 2024-02-14

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง : 2024-02-12

ชุดวงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศสายขาเข้าและสายขาออก (Dual Heated Wire) ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable) สำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอับน้ำ (Adult Breathing Circuit with Chamber) จำนวน 450 ชิ้น : 2024-01-30

ยาองค์การเภสัชกรรม Metformin Hydrochloride 500 mg tablet : 2024-01-12

ยาองค์การเภสัชกรรม Ezetimibe 10 mg tablet : 2024-01-12

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-21

ประกวดราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 220 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อชุดวงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศสายขาเข้าและสายขาออก (Dual Heated Wire) ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable) สำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอับน้ำ (Adult Breathing Circuit with Chamber) จำนวน 450 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Valsartan 160 mg/Amlodipine 5 mg Film-coated Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Diltiazem 100 mg.Sustained Release Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็กชนิดการแสดงผลแรงกดที่ปลายสายสวนพร้อมชุดแผ่นปิดหน้าอก จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Telmisartan 40 mg/Amlodipine 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Warfarin Sodium 3 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-21

ประกวดราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 220 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-19

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-16

ประกวดราคาซื้อชุดวงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศสายขาเข้าและสายขาออก (Dual Heated Wire) ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable) สำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอับน้ำ (Adult Breathing Circuit with Chamber) จำนวน 450 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-02-19

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Bilastine 20 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก : 2024-02-16

ซื้ออุปกรณ์เจาะตัดต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-02-16

ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดน้ำยา Sirolimus จำนวน 22 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-02-15

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจโดยการสร้างภาพสามมิติ จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-02-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิดแบบที่มีจุดหมุนตัวลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 90 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-15

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันอัตโนมัติเข้า MRI ได้ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-07

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดมีไนล่อนบนบอลลูน จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-02-07

ประกวดราคาซื้อสารทึบแสงความเข้มข้นไอโอดีน 370 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-01-25

ประกวดราคาซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด จำนวน 2,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-01-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed Auto จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-01-22

จ้างห้องปฏิบัติการภายนอกสำหรับส่งงานบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-12-01

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบบริหารพลังงานของสถาบัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-10

ซื้อกระดาษ Sale Slip สำหรับเครื่อง EDC จำนวน ๕,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-09

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center อาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-08

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415