แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 245,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 : 2022-01-19

ซื้อยาRivaroxaban 15 mg. tablet : 2022-01-19

ซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sidium 500 Inj. : 2022-01-18

ชุดสายยางนำเลือดและสารละลายเพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 800 ชุด : 2022-01-17

ซื้อยาAzilsartan medoxomil 40 mg. tablet : 2022-01-13

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-22

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน ๑๓๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-17

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 150 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-14

ประกวดราคาซื้อฟิลเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-11-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-19

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 อัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-18

ประกวดราคาซื้อซื้อยา nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-17

ประกวดราคาซื้อซื้อยา clopidogrel bisulfate 75 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-17

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-22

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน ๑๓๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-17

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 150 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-14

ประกวดราคาซื้อฟิลเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-11-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อซื้อยา atorvastatin 80 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-01-19

ซื้อตัวตรวจสอบประสิทธิภาพทางเคมีภายในสำหรับเครื่องไอน้ำ STEAM CHEMICAL INTEGATOR จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-01-18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-18

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน ๑๓๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-18

ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-01-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-18

ประกวดราคาซื้อรถเข็นใส่ยาและอุปกรณ์ จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-10-29

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-10-12

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-10-12

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count) พร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-10-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมเครื่องปั่นผสมอาหาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-12-22

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-10-11

ซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสี ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-09-20

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทางพยาธิ จำนวน ๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-09-06

ซื้อแผ่นอิเลคโทรด (Cleartrace Clear Tape with Adhesive Gel) สำหรับตรวจ MRI จำนวน 50 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-08-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822