แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 : 2022-09-29

จ้างทำฟันปลอมผู้ป่วย จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) : 2022-09-28

ซื้ออยา Ipratropium bromide 20ug/puffและFenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs : 2022-09-26

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 : 2022-09-22

เครื่องย้อมสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง : 2022-09-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-14

ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-08

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-02

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อซื้ออยา Ipratropium bromide 20ug/puffและFenoterol Hydrobromide 50 ug/puff Inhaler 200 puffs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-26

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง : 2022-08-22

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุน ระบบโรงพยาบาลดิจิทัล(HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-15

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-14

ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-08

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-02

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 114,502 Tests ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-28

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-27

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุน ระบบโรงพยาบาลดิจิทัล(HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-27

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-27

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral Stent Graft) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-09-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 21 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงแบบสองทาง ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-18

ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (Delivery sheath system) จำนวน 90 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-05-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างบริษัทบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-09-18

ซื้อกรอบรูปทอง ขนาด A4 จำนวน 2 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-09-15

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน 250 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

ซื้อรถไฟฟ้าแบบนั่งขับพร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-08-03

จ้างทำกระเป๋า จำนวน ๒๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-08-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415