แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ยา Clopidogrel 75 mg tablet : 2024-05-30

เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA (Uninterruptible Power SystemUPS) จำนวน 1 เครื่อง : 2024-05-21

กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบอัลตราซาวด์ ชนิด Linear จำนวน 1 ชุด : 2024-05-20

ซ่อมแซมเครื่อง ECHO CARDIOGRAM หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-027-0001-5 จำนวน 1 เครื่อง : 2024-05-08

ยา Omeprazole 20 mg capsule : 2024-04-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-14

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-13

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA (Uninterruptible Power SystemUPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-11

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 80 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-10

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน พร้อม Hemostasis Valve จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ สำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-08

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Apixaban 2.5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clofazimine 50 mg. Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bedaquiline 100 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-04-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-14

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-13

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA (Uninterruptible Power SystemUPS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-11

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 80 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-10

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน พร้อม Hemostasis Valve จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องสั่นผนังทรวงอกความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-06-14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาย้อมสี Fluorescent stain set for AFB ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิดที่เคลือบด้วยเทคโนโลยี Hybrid DES Solution และมีโพลีเมอร์ชนิดดูดซึมได้ จำนวน 50 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-14

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin sodium 500 mg for Injection. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-13

ซื้อATP19 perfusion Set จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-06-13

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือดบนพื้นผิวสัมผัสภายในทั้งหมดและมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศในตัวเอง จำนวน 600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน 23 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-07

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-06-04

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชิ้นเดียวชนิดโครงไม่ได้ทำจากโลหะ จำนวน 15 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย (COPD Clinic Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-06-11

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-05-30

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ชนิด Computer PC ยี่ห้อ HP ProDesk600 Desktop Mini Pc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2024-05-20

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bisoprolol Fumarate 2.5 mg. Tabblet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-07

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Desloratadine 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2024-05-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415