ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


232 รายการ

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 8 ชั้น 1 เคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-20

ซื้อวัสดุซ่อมแซมปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ อาคารงานคลังและงานซ่อมบำรุง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-09-19

ซื้อแผ่นอะคริลิค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-08-11

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบส่งต่อที่ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยมะเร็งเขตสุขภาพที่ 4 (กิจกรรมที่ 1) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-07-27

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่งานโยธาและงานซ่อมบำรุง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-07-07

จ้างตัดเครื่องแต่งกายชุดฟอร์มพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ และพนักงานเปล จำนวน ๑๓๐ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-22

ซื้ออุปกรณ์อุดหลอดลมชนิดซิลิโคน จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-21

เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางน้ำเหลืองวิทยา พร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนมกราคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-06-13

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-09

จ้างเหมารื้อถอนเสาธงพร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-08

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งงานหอผู้ป่วยอาคาร 6 ชั้น 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-05-01

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-04-03

จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกายสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-03-08

จ้างตัดเสื้อสูทสีขาวสำหรับแพทย์ราชการ จำนวน 75 ตัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-02-13

ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ จำนวน ๑๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-02-01

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เครื่อง Scanner จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่อง Printer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-04

จ้างซ่อม Overhaul Pump เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคาร 7 และอาคาร 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-03

จ้างซ่อมเครื่อง LIGHT SOURCEหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๘/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-12-27

จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำของปั้มสูบน้ำประปา อาคาร 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-12-20

ซื้อกระดาษสี A4 80 แกรม จำนวน 210 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-11-25


232 รายการ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415