กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ


สมัครแพทย์ประจำบ้าน (สมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2567)


ใบสมัคร Fellow Cardio

เอกสารแนบสมัคร Fellow Cardio

ใบสมัคร Fellow Intervention

เอกสารแนบสมัคร Fellow Intervention


สมัครแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ


รายละเอียด

ใบสมัคร

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415