กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แบบบันทึกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง


โปรแกรม COPD Quality Of Care


ลิงค์โปรแกรม COPD Quality Of Care

แนะนำระบบบันทึกคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD Quality Of CarePart 1

Part 2

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415