นโยบายและแนวปฏิบัติ


คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันโรคทรวงอก

ประกาศนโยบาย 2p safety ของสถาบันโรคทรวงอก

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมการแพทย์ ปี 2566

คู่มือการให้บริการ : การชำระค่าบริการทางการแพทย์

นโยบายการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

แบบสอบถาม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันโรคทรวงอก ปี2567

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415