สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์รับโอน-รับย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ : 22/03/2023 03:46:19ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415