ข่าวสารสุขภาพ

สถาบันโรคทรวงอก เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น Pfizer แบบ walk-in:
โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 02/12/2022 04:05:23

ที่มา : สถาบันโรคทรวงอกติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415