ข่าวสารสุขภาพ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กินแซลมอน ทูน่า น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ ถั่วดำ ถั่วแระ ช่วยป้องกันโรคใหลตายได้:
โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 11/04/2023 04:51:29

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย Anti-Fake New Center Thailandติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415