ข่าวสารสุขภาพ

กรมการแพทย์แพทย์แนะผู้ป่วยโรคหอบหืดภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย:

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 09/05/2023 04:53:49ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415