ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count) พร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565: พัสดุ

วงเงิน 1,079,844.00 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 20/09/2021 15:15:36

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415