situs togel terpercaya gaduntoto350 รายการ

ร่างประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ : พัสดุ (23/05/2022 05:32:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Ivabradine 7.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/05/2022 04:10:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Fenofibrate acid 135 mg Capsule : เภสัชกรรม (06/05/2022 10:45:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 11 ชุด : พัสดุ (05/05/2022 12:43:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet (ปรับปรุง) : เภสัชกรรม (22/03/2022 05:06:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR ยา Piperacillin sodium 4 g and Tazobactam sodium 500 mg Inj. : เภสัชกรรม (17/03/2022 06:05:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Salmeterol 25 mcg dnd Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (17/03/2022 03:53:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยาGliclazide MR 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/03/2022 05:35:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTOR ยา Losartan Potassium 50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (08/03/2022 04:17:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ พร้อมสาย จำนวน 70 ชุด : พัสดุ (28/02/2022 03:57:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน 750 ชุด : พัสดุ (24/02/2022 03:09:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Carvedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/01/2022 09:12:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml Injection : เภสัชกรรม (28/01/2022 08:34:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (28/01/2022 07:24:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (26/01/2022 08:53:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (25/01/2022 09:33:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 09:21:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 อัน ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (18/01/2022 03:25:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 05:48:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 04:34:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/01/2022 08:14:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time RT PCR จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาเชื้อ SARS-C : พัสดุ (27/12/2021 05:07:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (4/4) : พัสดุ (23/12/2021 08:53:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (3/4) : พัสดุ (23/12/2021 08:52:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (2/4) : พัสดุ (23/12/2021 08:52:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (1/4) : พัสดุ (23/12/2021 08:51:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคาร 2 จำนวน 1 งาน (3/3) : พัสดุ (03/12/2021 05:16:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคาร 2 จำนวน 1 งาน (2/3) : พัสดุ (03/12/2021 05:16:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคาร 2 จำนวน 1 งาน (1/3) : พัสดุ (03/12/2021 04:36:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time RT PCR จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาเชื้อ : พัสดุ (29/11/2021 10:25:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822