443 รายการ

ประกาศผนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (12/05/2022 09:17:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ จำนวน 1 งาน : พัสดุ (02/05/2022 10:20:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (29/04/2022 11:32:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Lansoprazole FDT 30 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:31:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:27:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Apixaban 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:23:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Doxazosin mesylate 4 mg Controlled-Release Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:18:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ranolazine 500 mg Prolonged release Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:13:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 08:06:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Linagliptin 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 07:58:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Ivabradine 7.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (11/04/2022 04:27:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fenofibrate acid 135 Capsule : เภสัชกรรม (11/04/2022 04:25:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Macitentan 10 mg. Tablet : เภสัชกรรม (21/03/2022 08:44:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Sacubitri valsartan Sodium Sodium salt complex (48.6/51.4mg) : เภสัชกรรม (16/03/2022 09:33:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Biphasic Insulin Aspart 100 IU/ml in 3 ml Injection : เภสัชกรรม (16/03/2022 09:29:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Bedaquiline 100 mg. Tablet : เภสัชกรรม (16/03/2022 09:10:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Liraglutide 6 mg./ml.(18mg/ml) : เภสัชกรรม (16/03/2022 05:19:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม : พัสดุ (09/03/2022 07:28:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Losartan Potassium 50 mg. Tablet : เภสัชกรรม (03/03/2022 09:35:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (03/03/2022 09:32:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Gliclazide MR 60 mg. Tablet : เภสัชกรรม (03/03/2022 09:28:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sitagliptin 100 mg Tablet : เภสัชกรรม (21/02/2022 09:38:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Azilsartan medoxomil 40 mg Tablet : เภสัชกรรม (18/02/2022 08:09:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Dabigatran 110 mg. Capsule : เภสัชกรรม (18/02/2022 04:29:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (01/02/2022 08:29:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate/Vilaterol Ellipta100/25 mcg 30 dose : เภสัชกรรม (28/01/2022 10:05:56) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Dabigatran 150 mg. Capsule : เภสัชกรรม (25/01/2022 03:08:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml Injection : เภสัชกรรม (21/01/2022 04:48:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (21/01/2022 04:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 08:23:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822