situs togel terpercaya gaduntoto641 รายการ

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ Vascular access Regional nerve block จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (18/05/2022 08:54:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml Injection : เภสัชกรรม (05/05/2022 05:36:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อยา E-Bidding ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2022 05:13:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อยา E-Bidding ยา Carvedilol 6.25 mg. Tablet : เภสัชกรรม (18/04/2022 05:01:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อยา E-Bidding ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (05/04/2022 04:44:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน 350 เส้น : พัสดุ (29/03/2022 08:38:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 950 ชุด : พัสดุ (29/03/2022 08:37:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 อัน ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (29/03/2022 08:32:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time RT PCR จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาเ : พัสดุ (04/02/2022 07:49:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (04/02/2022 04:59:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (26/01/2022 04:14:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (18/01/2022 09:02:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมเพื่อการทำ Electromagnetic Navigation Bronchoscopy สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2021 10:00:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) : พัสดุ (28/09/2021 14:03:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) : พัสดุ (23/09/2021 15:23:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาด 30 kw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (16/09/2021 10:43:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 8 และ อาคาร 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) : พัสดุ (13/09/2021 11:04:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบQ เพิ่มจุดบริการ จำนวน 13 จุดบริการ : พัสดุ (08/09/2021 13:47:14) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อโซฟายาว 3 ที่นั่ง ขนาดยาวไม่เกิน 180 ซม. จำนวน 65 ตัว : พัสดุ (27/08/2021 05:44:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (26/08/2021 08:29:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อโปรแกรม Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine จำนวน 100 หน่วย : พัสดุ (24/08/2021 11:09:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผล E-Bidding ยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Release Tablet 60 mg tablet : เภสัชกรรม (16/08/2021 07:14:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (16/08/2021 05:32:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก : พัสดุ (09/08/2021 10:56:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (06/08/2021 10:31:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการจัดซื้อยา E-Bidding ยา Acetylcysteine Effevescent tablet 600 mg. : เภสัชกรรม (03/08/2021 04:28:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Trimetazidine MR 35 mg tablet : เภสัชกรรม (29/07/2021 06:24:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) จำนวน 8 เครื่อง : พัสดุ (27/07/2021 11:42:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดลิ้นหัวใจไมตรัลแบบแผลเล็ก จำนวน 1 ชุด : พัสดุ (21/07/2021 09:08:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : พัสดุ (12/07/2021 08:32:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822