1639 รายการ

ราคากลางยา Doxazosin mesylate 4 mg. Controlled- Release Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2022 11:06:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Ranolazine 500 mg. Prolonged release Tablet : เภสัชกรรม (24/05/2022 11:04:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Linagliptin 5 mg Tablet : เภสัชกรรม (11/05/2022 04:46:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา dapagliflozin 10 mg tablet : เภสัชกรรม (11/05/2022 04:39:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Ivabradine 7.5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (09/05/2022 04:08:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Fenofibrate acid 135 Capsule : เภสัชกรรม (06/05/2022 10:40:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Apixaban 5 mg Tablet : เภสัชกรรม (06/05/2022 06:50:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Biphasic Insulin Aspart 100IU/ml in 3 ml Injection : เภสัชกรรม (05/05/2022 04:47:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sacubitril Valsartan Sodium salt complex(48.6/51.4mg). Tablet : เภสัชกรรม (22/04/2022 11:52:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Bedaquiline 100 mg Tablet : เภสัชกรรม (30/03/2022 04:39:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยาMelatonin 2 mg Prolonged-Release Tablet : เภสัชกรรม (21/03/2022 08:45:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยาfluticasone furoate 100 mcg/1 dose +vilanterol 25 mcg/1dose inhalation : เภสัชกรรม (21/03/2022 06:43:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Piperacillin sodium 4 g and Tazobactam sodium 500 mg Inj. : เภสัชกรรม (17/03/2022 06:00:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Salmeterol 25 mcg and Fluticasone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (17/03/2022 03:50:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยาLiraglutide 6 mg/ml(18mg/3ml) : เภสัชกรรม (16/03/2022 06:58:01) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Sitagliptin 100 mg film-coated Tablet : เภสัชกรรม (09/03/2022 08:25:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Gliclazide MR 60 mg Tablet : เภสัชกรรม (08/03/2022 05:32:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Losartan Potassium 50 mg Tablet : เภสัชกรรม (08/03/2022 04:08:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Carvedilol 6.25 mg Tablet : เภสัชกรรม (28/01/2022 09:10:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml Injection : เภสัชกรรม (28/01/2022 08:33:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Rivaroxaban 20 mg Tablet : เภสัชกรรม (28/01/2022 07:23:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Clopidogrel 75 mg tablet : เภสัชกรรม (27/01/2022 06:02:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Rivaroxaban 15 mg Tablet : เภสัชกรรม (26/01/2022 08:51:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 09:19:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา tiotropium 2.5 mcg and olodaterol 2.5 mcg Inhalation : เภสัชกรรม (18/01/2022 05:22:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา tiotropium 18 mcg Capsule : เภสัชกรรม (17/01/2022 08:54:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Nintedanid 100 mg. capsule : เภสัชกรรม (17/01/2022 08:21:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Nebivolol hydrochkoride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 05:46:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Clopidogrel 75 mg tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 03:46:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/01/2022 05:18:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822