สถาบันโรคทรวงอก
 
ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

เภสัชกรสาธิตการใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบต่างๆ

ภาษาไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้


1. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI

2. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI-Spacer

3. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Easyhaler

4. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Turbuhaler

5. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Accuhaler

6. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Swinghaler

7. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Ellipta

8. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Handihaler

9. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Breezhaler

10. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Respimatภาคใต้


1. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI

2. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI-Spacer

3. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Easyhaler

4. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Turbuhaler

5. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Accuhaler

6. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Swinghaler

7. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Ellipta

8. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Handihaler

9. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Breezhaler

10. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Respimatภาคเหนือ


1. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI

2. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI-Spacer

3. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Easyhaler

4. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Turbuhaler

5. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Accuhaler

6. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Swinghaler

7. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Ellipta

8. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Handihaler

9. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Breezhaler

10. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Respimatภาคอีสาน


1. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI

2. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI-Spacer

3. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Easyhaler

4. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Turbuhaler

5. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Accuhaler

6. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Swinghaler

7. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Ellipta

8. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Handihaler

9. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Breezhaler

10. การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ Respimat