การเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อีโบล่า

การใส่-ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดหมี


การใส่-ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดกาวน์


การเจาะเลือดส่งตรวจ PCR และ Routine Lab


การเก็บขยะ


การเก็บขยะในห้องผู้ป่วย AIIR


การเก็บสารคัดหลั่ง


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415