โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

STEMI คืออะไร??


อาการทั่วไปของโรค "STEMI"


การวินิจฉัยโรค "STEMI"


การป้องกันไม่ให้เกิดโรค "STEMI"


โรงพยาบาลเครือข่าย รักษาอาการ "STEMI"


การป้องกันโรคหัวใจ


การให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน"


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415