450 รายการ

ประกาศประกวดราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ : พัสดุ (18/05/2022 10:23:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 11 ชุด : พัสดุ (18/05/2022 08:49:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน (ASD device) จำนวน 80 ชิ้น : พัสดุ (17/05/2022 06:29:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (Delivery Sheath System) จำนวน 90 ชิ้น : พัสดุ (05/05/2022 10:29:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ : พัสดุ (02/05/2022 11:21:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน 15 ชุด : พัสดุ (29/04/2022 09:29:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน 1,000 เส้น : พัสดุ (28/04/2022 09:54:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Regional nerve block จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (21/04/2022 06:19:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดควบคุมทิศทางเดียว จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (20/04/2022 04:44:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 800 เส้น : พัสดุ (18/04/2022 10:05:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ และสายต่อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 3 รายการ : พัสดุ (08/04/2022 10:25:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษพร้อมสายรัดข้อมือเพื่อห้ามเลือด จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (08/04/2022 08:16:29) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องพร้อมสาย (Dual ICD) จำนวน 8 ชุด : พัสดุ (07/04/2022 10:28:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ (RFA) ชนิดควบคุมสองทิศทาง และสายต่อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (07/04/2022 09:33:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Salmeterol 25 mcg and Fluticazone 125 mcg MDI : เภสัชกรรม (04/04/2022 11:17:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Piperacillin sodium 4 g and Tazobactam sodium 500 mg Inj. : เภสัชกรรม (04/04/2022 11:14:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Gliclazide MR 60 mg tablet : เภสัชกรรม (04/04/2022 11:11:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาสายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตันเรื้อรัง จำนวน 150 เส้น : พัสดุ (11/03/2022 04:02:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ พร้อมสาย จำนวน 70 ชุด : พัสดุ (10/03/2022 04:33:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาสายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตัน จำนวน 200 ชิ้น : พัสดุ (08/03/2022 09:35:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติเข้าเครื่อง MRI ได้ พร้อมสาย จำนวน 50 ชุด : พัสดุ (08/03/2022 05:23:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว จำนวน 900 เส้น : พัสดุ (07/03/2022 09:42:54) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยโลหะ จำนวน 30 ชิ้น : พัสดุ (07/03/2022 08:12:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม Membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด บนพื้นผิวสัมผัสเลือดทั้งหมด จำนวน 750 ชุด : พัสดุ (07/03/2022 03:45:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6ml Injection : เภสัชกรรม (02/03/2022 03:45:40) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยา Carvedilol 6.25 mg tablet : เภสัชกรรม (02/03/2022 02:56:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาE-Bidding ยาRivaroxaban 20 mg tablet : เภสัชกรรม (02/03/2022 02:51:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยไนล่อน จำนวน ๑๐๐ ชิ้น : พัสดุ (01/03/2022 07:45:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดมีเส้นลวดบนตัวบอลลูน จำนวน 80 เส้น : พัสดุ (24/02/2022 08:59:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน 350 เส้น : พัสดุ (23/02/2022 10:13:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822